Willem Westermann

Directeur De Regelaar / uitvoerend secretaris

Willem Westermann
Over Willem Westermann

Mr B.W.(Willem) Westermann (58) studeerde rechten in Utrecht. Reeds in zijn studententijd was hij veel bezig met het organiseren en begeleiden van evenementen. Direct na zijn studie ging hij werken voor Flashlight Rental B.V., een bedrijf dat gespecialiseerd is in licht voor shows, televisie, beurzen en evenementen.

De belangstelling voor alles wat speelde in de evenementenwereld werd steeds breder, wat resulteerde in werk bij Mojo Concerts BV, ’s lands grootste concertorganisator. Als Hoofd Produktie werd hij onder andere verantwoordelijk voor de feitelijke organisatie van publieksevenementen met tienduizenden bezoekers.

Sinds 2000 heeft Westermann zijn eigen adviesbedrijf “De Regelaar”. Hij werkt hierin onder andere voor brancheverenigingen (onder andere de V.V.E.M., de Vereniging Van EvenementenMakers). Hij is voorzitter van de vereniging PMSE (Nederlandse belangenvereniging voor draadloze verbindingen t.b.v. Programma Making and Special Events). In de Stichting Kwaliteit Evenementen Nederland (SKEN) behartigt hij de ontwikkeling van keurmerken en kwaliteitsdocumenten in de evenementenwereld. Als voorzitter van de stichting Arbo en Podiumkunsten benoemt hij het belang van veilig werken en werkt mee aan goede oplossingen. Hij is lid van tal van werkgroepen, begeleidingscommissies, klankbordgroepen en werkveldoverleggen.

Westermann schrijft juridische adviezen en normen voor de entertainmentbranche. Veel onderdelen van zijn werk hebben te maken met veiligheid, zowel voor werknemers als voor publiek.  Als arbo-adviseur en veiligheidscoördinator heeft hij veel te maken met het vertalen van de regels naar de praktijk van de werkvloer.