Waar Welcome to the Village het Event Dashboard voor gebruikt

DON 12:30 - 13:00

Keynote 2

Welcome to The Village is een popcultuur- en kunstenfestival gerund door vrolijke activisten die geloven dat festivals veel meer zijn dan plekken voor hedonisme. Een festival is een tijdelijk dorp waarin bestaande structuren aan de kaak kunnen worden gesteld, hands-on kan worden gewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe samenlevingsvormen, ideeën, en producten. Want als het werkt op een festival, waarom dan ook niet in de ‘echte’ wereld? Enerzijds programmeert Welcome to The Village een sterk internationaal muziek- en kunstprogramma om publiek te laten struikelen over de thema’s van deze tijd, anderzijds werken op het festival kunstenaars, koks, techneuten, studenten, nieuwkomers, ouderen en startups aan nieuwe, duurzame modellen voor een inclusieve en technologisch duurzame samenleving.
In 2022 wil Welcome to The Village een circulair festival zijn. Van afval, voedsel, energie tot water staan op de agenda. Vanaf 2017 werkt het festival aan deze doelstelling op meerdere manieren, van een innovatielab te creëren genaamd DORP tot gegevens verzamelen. Vanaf 2019 werkt het festival verder met Event Engineers om nog meer data te verzamelen via hun Event Dashboard. Hiermee kan het festival direct monitoren wat de kwaliteit en verbruik is en daar bijsturen. Zodat bijvoorbeeld pachters weten hoeveel stroom ze gebruiken, de kwaliteit van het drinkwater bij spoelpunten en tappunten bewaakt wordt.