Mannen en Vrouwen in Zwart, de toekomst....

WOE 11:45 - 12:15

Keynote 2

Mannen -en Vrouwen in Zwart- verwijst naar de documentaire “Mannen in Zwart” een indringende documentaire in opdracht van L1 over hetgeen zich buiten het zicht van het publiek afspeelt tijdens concerten en festivals.

De camera neemt een kijkje achter de schermen waar iedere dag een groep grenzeloos loyale professionals aan het werk is om de productie rond een optreden te laten slagen. En wel op tijd. Om een dag later hetzelfde te doen, in een andere stad, in een ander land.

Wie zijn die mensen? Waarom kiezen ze voor een leven waarbij ze vaak maandenlang van huis zijn? Wat offeren ze daarvoor op?

'Mannen In Zwart - in de schaduw van de muziek' volgt vijf Limburgers die werkzaam zijn in het grote circus van de live-muziek. Met buitenlandse artiesten in Nederland of met Nederlandse artiesten in het buitenland. Zij vertellen over de euforie die vrijkomt als alles lukt, de ongekende verslaving die het werken in deze industrie met zich meebrengt. Maar ook over moordende schema’s, leven in vliegtuigen tussen tijdzones. Of wekenlang in veel te krappe bandbusjes door Europa crossen terwijl het leven thuis gewoon doorgaat.

Mannen in Zwart won in 2019 de Spotlight Award tijden de DLEP-Awards.

Maar hoe ziet de toekomst eruit? Zijn er na twee corona-jaren nog wel voldoende Mannen èn Vrouwen in Zwart. Personeelstekorten zijn er over de gehele arbeidsmarkt, maar hoe is die voor de entertainment? Zijn er nog wel voldoende Mannen en Vrouwen in Zwart om alle evenementen, shows, voorstellingen en concerten te faciliteren? Hoe brengen we de passie die de huidige generatie heeft voor hun vak over op de toekomstige generatie? Hoe bereiken we die generatie dan? Maar ook welke eisen stellen we aan hun, is het reëel om te verlangen dat ze op het zelfde niveau beginnen als de huidige generatie nu is? Is er wel tijd om hun in de praktijk de fijne kneepjes van het vak bij te brengen, of moeten ze meteen volwaardig meedraaien om het personeelstekort aan te vullen?
Hoe kunnen we opleiding en educatie vorm geven in onze drukke, jachtige business?

Na het loslaten van de maatregelen in februari zijn we in een driedubbele versnelling weer begonnen. Shows, concerten, uitvoeringen, theatervoorstellingen zijn een inhaalslag begonnen aantallen draaien als vanouds, maar het personeelstekort is nijpend.
Er zal veel tijd geïnvesteerd dienen te worden om ons op het oude niveau terug te brengen. Wat kan de branche zelf doen?
Hoe zal de entertainment eruit zien over een, twee, drie of meer jaar? Blijven dan alleen de hele grote festivals over? Verdwijnt de middenmoot?

De tijd dringt, het is hoog tijd om vooruit te kijken, niet “ieder voor zich en God voor ons allen” maar “allen voor een” kan ons behoeden voor het verdwijnen van banen en aanbod, het verdwijnen van de passie voor ons mooie vak.