"Ik ben toch niet interessant voor cyberaanvallen?"

DON 11:45 - 12:15

Keynote 2

Veel organisaties denken dat zij niet interessant zijn voor cyberaanvallen. Helaas, niets is minder waar!
Veelal weten organisaties (vaak de directeur, financieel directeur of manager ICT) niet of ze zelf ook kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Noch weet men wat de gevolgen dan zouden kunnen zijn. In deze presentatie zal BDO je voorzien van tips voor preventie en detectie van cybercrime/privacy. Deze tips liggen op het vlak van ICT, maar ook op processen, menselijk gedrag, bestuurlijke interactie en afspraken met leveranciers. Na deze presentatie heb je beter zicht op de huidige stand van zaken rondom cybersecurity op gebied van directie, medewerker, huisvesting en ICT systemen. Het wordt duidelijk of de organisatie risico’s loopt, waar de pijnpunten liggen en hoe dat opgelost kan worden.