Hoe Internet of Things ervoor zorgt dat evenementen efficiënter, veiliger, betrouwbaarder en duurzamer verlopen.

WOE 13:15 - 13:45

Keynote 2

  1. Studie en bevindingen waarom IoT zo lang is uitgebleven in de evenementensector
  2. Onderzoeksproject hoe IoT bezoekers bewust maakt van hun waterverbruik en leidt tot hogere kwaliteit, lagere milieu impact en beter gedimensioneerde waternetwerken.
    à Resultaten en bevindingen van het onderzoeksproject Waterville dat door een groep van consortiumpartners is uitgevoerd, resultaten en info op www.waterville.be
  3. Positieve impact van IoT op basis van use cases vanuit evenement organisatie.
  4. Positieve impact van IoT op basis van use cases vanuit evenement leveranciers. Hun resultaten hebben allemaal impact op duurzaamheid en efficiëntie van service.
  5. Vooruitzicht op hoe deze technologische ontwikkelingen zich gaan integreren in de evenementen sector