Cultuur als katalysator voor integratie - de nieuwe norm

WOE 14:45 - 15:15

Dit is een presentatie van 2019

“De oorlog heeft me veel ontnomen.
Maar ik ben vastbesloten weer te gaan reizen
en mijn leven hier op te pakken.
Tot die tijd werk ik als vrijwilliger.
Ik voel me nu soms een beetje nutteloos.
Daarom heb ik op het festival meegeholpen.
Het geeft me weer het gevoel dat ik ertoe doe.”
- Deelnemer New Faces op Oerol in 2018

Zomaar een van de reacties van de deelnemers die het afgelopen jaar meededen aan New Faces. Deelnemers uit alle windstreken die nog maar kort in Nederland wonen. Ze zijn bezig een nieuw leven op te bouwen, maar ze hebben vaak te maken met isolement, taalbarrières, cultuurverschillen en werkloosheid. Nederlandse leeftijdsgenootjes hebben over het algemeen weinig contact met deze groep. Jammer, want onderling contact is juist zo waardevol om je een beetje thuis te voelen. En waar kan je beter nieuwe mensen leren kennen dan op plekken waar je plezier hebt, zoals op een festival? Samen naar muziekoptredens, tussendoor hard werken en vaak ook nog kamperen.

“Mijn hoofd die altijd maar door raast,
had eindelijk even vakantie.” - Deelnemer New Faces

Het project New Faces nodigt nieuwkomers uit om een sociaal en professioneel netwerk op te bouwen, werkervaring op te doen bij festivals, nieuwe vrienden te maken en Nederland op een andere manier te leren kennen. Voor festivals is het een mooie gelegenheid om hun festival inclusiever en interessanter te maken. Ze betrekken een nieuwe groep mensen en brengen mensen met verschillende verhalen, achtergronden en perspectieven samen.

“Ik heb voor het eerst goed contact gehad met
Nederlandse mensen.”- Deelnemer New Faces

Nederland is een festivalland. Ieder jaar worden er duizenden festivals georganiseerd met behulp van tienduizenden vrijwilligers. Festivals zijn een soort mini-samenlevingen. Maar het publiek en organisatie zijn zelden een afspiegeling van de maatschappij. Wat nou als festivals deze groep nieuwkomers bij hun festivalorganisatie betrekken en binnen hun mini-samenleving laten zien hoe je integratie ook kunt aanpakken?

“Als we met elkaar het verschil kunnen maken,
of iemand wel of niet zijn of haar weg vindt in
Nederland, wil ik daar met ons festival aan
bijdragen. Zo kunnen we mensen met wind
tegen een hand in de rug geven,
waardoor ze er komen.” Directeur, Oerol

Voor culturele organisaties blijft het een uitdaging om nieuwe doelgroepen te bereiken. Met nieuwkomers in je bestuur, als klankbordgroep of in de programmering, kun je nieuwe stappen maken om de meest diverse groep in Nederland, de "nieuwkomers" te bereiken.

Tijdens deze lezing deelt New Faces projectleider Hooman Nassimi ervaringen van festivals en organisaties - van Lowlands tot ADE. Van kamermuziek tot film festival.

Elke organisatie is welkom tijdens deze lezing; vooral festivalmakers & management van culturele organisaties.

Er wordt aangeraden om de New Faces toolkit te bestuderen om inhoudelijke vragen te kunnen stellen. Toolkit is gratis te vinden op www.newfaces.ngo

Vragen vooraf? Neem contact op met Hooman Nassimi: hooman.nassimi@gmail.com

New Faces draait in samenwerking met VSBfonds & de Provincie Fryslân. New Faces is trotse alumnus van Innofest.