In onderstaande tabel zijn alle activiteiten rondom de beursdagen ingepland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 categorieën:

  • Exposanten met EIGEN STANDBOUW. Hierbij is alleen kale ruimte gereserveerd en wordt er een ‘eigen’ stand opgebouwd.(1)
  • Exposanten met STANDBOUW GELEVERD DOOR DE ORGANISATIE. Hierbij wordt de stand uitgevoerd in de uniforme standbouw.(2)
 

04-11-2019
Maandag

05-11-2019
Dinsdag
06-11-2019
Woensdag
07-11-2019
Donderdag
08-11-2019
Vrijdag
Opbouw eigen standbouw (1) 12.00-19.00 08.00-18.00      
Inrichten exposanten (2)   11.00-18.00      
Beursvloer open voor exposanten     8.00 10.00  
Exposantenborrel     19.00-22.00    
 Afbouw (1 & 2)
Let op, hal 2 dient 7-11 om 24.00 uur leeg te zijn
      18.00-24.00 08.00-12.00
(indien aangevraagd)

Let op: op woensdag om 11:00 uur alleen handzame goederen via de Hoofdentree. Roldeuren en nooddeuren zijn op woensdagochtend niet te gebruiken.

Al uw eigendommen dienen uit de hal verwijderd te worden, achtergebleven spullen zullen op uw kosten moeten worden verwijderd c.q. vernietigd door de afdeling schoonmaak van de Brabanthallen.

Het is van het grootste belang bij eigen standbouw, dat u uw standbouwer hierover goed informeert: Al het materieel dat op vrijdag na 12.00 uur nog aanwezig is in de hal zal door WEBU (schoonmaak) eigenhandig worden verwijderd c.q. gesloopt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen dan aan u worden doorberekend.

Niet aangekondigd groot en/of zwaar materieel kan niet geplaatst worden.

Contactpersoon: Terry op 't Hoog