Meteo Diensten

Evenementen die zich in de openlucht afspelen, krijgen steeds vaker te maken met het veranderlijke weer in Nederland. Helaas hebben zich in het verleden een aantal situaties voorgedaan, waarin het weer een grote rol heeft gespeeld en veel schade veroorzaakt heeft tijdens evenementen. In bepaalde gevallen heeft het extreme weer zelfs tot leed van bezoekers en organisatie geleid.

Omdat een festival en het weer onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan het weer een organisator veel stress opleveren. Zo kan het voorkomen dat een van de vele weerapps laat zien dat een regenbui in het komende uur over het festivalterrein trekt. Vertrouwend op die informatie wordt de call gegeven om poncho's aan de bezoekers uit te delen. Helaas blijkt het een kostbare call en blijft het gedurende het festival droog.

Ook de wind speelt een belangrijke rol tijdens een festival, zeker wanneer er sprake is van pyro elementen in de stage. Het is goed om te weten hoe hard de wind is en uit welke richting de wind komt. Niemand wil dat rook, vuur of stukken vuurwerk in het publiek terecht komt en gewonden of zelfs paniek veroorzaakt.

Met het geven van weerberichten en weer adviezen, zorgt Meteo Diensten ervoor dat dit soort risico's tot een minimum worden beperkt.