Frederik Metselaar Arbo Advies

U organiseert een evenement. Daarbij is veiligheid tegenwoordig een heet hangijzer. Als organisator wordt er van u verwacht dat u rekening houdt met alle mogelijke
scenario's. Behalve dat u rekening moet houden met de publieke opinie over
veiligheid, heeft u ook te maken met de wettelijke kaders waarbinnen u moet

opereren.

 

De gemeente vereist een veiligheidsplan en controleert u op de uitvoering van de diverse beheersmaatregelen. We weten allemaal dat materialen brandveilig moeten zijn, dat we de juiste EHBO voorzieningen moeten treffen en dat crowd-control een
actueel thema is. Maar heeft u wel eens nagedacht over de verplichtingen die u heeft vanuit de ARBO wetgeving?

 

 

Als gediplomeerd veiligheidskundige met ruime ervaring in de evenementenbranche kan ik me goed verplaatsen in uw rol als organisator. Ik kijk met u mee naar uw evenement en geef waar nodig advies bij vraagstukken over technische- en/of ARBO veiligheid. Conform art. 3 bent u namelijk verplicht om dit thema in uw organisatie te

implementeren.

 

 

Een aantal voorbeelden van wat ik voor uw organisatie kan betekenen:

 

- Het opmaken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor uw evenement, zoals genoemd in art. 5;
- Het verzorgen van toolbox meetings over veiligheidsthema's om betrokkenen te informeren conform art. 8;
- Het aanwezig zijn op uw evenement als veiligheidskundige waarbij ik gevraagd en ongevraagd alle betrokkenen attendeer op onveilige situaties. Toezicht houden wordt

verplicht gesteld in art. 8 lid 4.