eventplanner.nl

eventplanner.nl

eventplanner.nl is het grootste platform voor organisatoren van evenementen in België én Nederland. Vergelijk ons met TripAdvisor, maar dan voor eventplanners. Elke maand helpen we via onze search engine en dankzij onze betrouwbare reviews meer dan 127.000 opdrachtgevers en organisatoren de ideale evenementenlocatie en beste leveranciers voor hun evenementen vinden. 

Via onze wekelijkse talkshow en podcast houden we je kennis op peil en delen we, net zoals via onze artikels, tips om je event impactvoller te maken.

Abonneren kan gratis en ben je een échte professional, dan is het eventplanner.PRO lidmaatschap iets voor jou.

Eventlocaties en eventbedrijven helpen we groeien door hun verhaal te vertellen. Dat doen we door impactvolle marketingoplossingen te ontwikkelen, die er op gericht zijn om betrouwbare relaties tussen onze adverteerders en onze gebruikers tot stand te brengen.