Acute Zorg Alcohol & Drugs Incidenten

Acute Zorg Alcohol & Drugs Incidenten

Er bestaan reeds soortgelijke opleidingen, echter de opleiding Acute Zorg bij Alcohol- & Drugs Incidenten is een geavanceerde eerste hulp opleiding wat zeer waardevol is voor bijvoorbeeld een evenementenhulpverlener. Hierdoor onderscheiden wij ons van de reeds bestaande opleidingen!

 

De certificatieregeling ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van eerste hulp. Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat “Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten” beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Om de objectiviteit van het examen te waarborgen, wordt dit afgenomen door een examenbureau dat onafhankelijk opereert van het instituut dat de opleiding heeft verzorgd.

 

Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel “Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten” (toepassingsgebied).

 

MEDISCHE DIENST

Wij ondersteunen ook evenementen, waarbij de veiligheidsregio's / GHOR hulpverleners verplicht stelt met kennis en kunde op het gebied van middelengebruik. Onze hulpverleners herkennen niet alleen de middelen, maar kunnen ook daadwerkelijk adequaat hulpverlenen bij een gezondheidsverstoring door middelengebruik.
U kunt ervoor kiezen om de gehele dienstverlening bij ons onder te brengen of wij komen ter ondersteuning van uw huidige dienstverlener. Wij hebben inmiddels een uitgebreid portfolio opgebouwd met opdrachtgevers en samenwerkingsverbanden (o.a. EHBO verenigingen, Het Nederlandse Rode Kruis en diverse festivalorganisatoren).
Onze zorg kan, indien gewenst, uitgebreid worden met Assistent ALS (Advanced Life Support) en ALS hulpverleners.
Deze certificering kan als eis opgelegd worden door de veiligheidsregio.