Connecting the dots

Het thema ‘Connecting The Dots’ staat voor de vele complexe verbindingen waaruit ieder succesvol evenement wordt opgebouwd. Het draait dus om de verbindingen tussen de organisatoren, de bezoekers en de toeleveranciers. Maar ook de verschillende elementen die allemaal moeten samenkomen voor een geslaagd evenement. Op de beursvloer ontdek je oplossingen, tools en inspiratie om jouw event tot een succes te maken. Daarnaast biedt Festivak de perfecte mogelijkheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met meer dan 5.000 vakgenoten.

Festivak kent vier doelgroepen: bedrijfsevenementen, Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) sector, publieksevenementen, en het entertainment segment. Deze zijn aan elkaar verbonden door hun gedeelde behoeftes. Om deze doelgroepen te voorzien in hun behoeften, wordt de slogan  –  ’Connecting the dots’ –  vrij letterlijk genomen. Verschillende elementen uit de industrie worden aan elkaar gekoppeld om een zo inclusief mogelijke vakbeurs neer te zetten. Hierdoor is ‘’Festivak allang geen vakbeurs meer voor enkel grootschalige publieksevenementen’’, stelt Jill Oomen, Project Manager Festivak.

Meld je nu gratis aan!

Sprekers